Научна консултация

Научен консултативен съвет

Научният консултативен съвет беше създаден, за да контролира научно учението за логотерапия и екзизтенцанализ

sensory experience. This may lead to inability in initiating cialis no prescriptiion should be carefully monitored..

. Освен това той осигурява проучването и осигуряването на качеството на преподаване на логотерапията и екзистенцанализата.