Основен курс в чужбина

Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ (БДЛЕ) в сътрудничество с Европейската академия по логотерапия и психология (ЕАЛП) предлага признато от държавата образование в Австрия и Германия.
Допълнителна информация може да получите на следните линкове: