Магистърска програма / Логопедагогика

Обучение по Логотерапия за Психотерапевт

  • Условия за прием: студенти или завършили хуманитарни науки
  • Място на обучението:  София, Пловдив, Варна, Плевен
  • Продължителност на обучението: 2 години (4 семестъра) – 2400 часа теория, 500 часа практика, 150 часа супервизия, 400 часа клинична практика, 150 часа лична терапия
  • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Българското дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ
  • Лице за контакт: Стела Гщирнер
  • Телефон: +4369910106860 (viber, whats app)
  • Адрес: Пловдив, ул.“Т.Каблешков” 8Б
  • Е-мейл: stella.gstirner@gmail.com

Логопедагози

Логопедагозите са обучени педагози (MSc of Pädagogik). Те работят в сферата на образованието. Логопедагозите са специалисти в сферата на науката за възпитанието и образованието. В своята професия те се занимават с теорията и практиката на образованието и възпитанието. Работят предимно с деца и младежи, но могат да работят и при образованието на по-възрастните. Целта на тази магистърска програма е да разшири компетентността в справянето с предизвикателствата в обществото и особено в образователните или социалните сфери на образование, възпитание и консултация. В основата на тази учебна програма лежи екзистенцфилософски обоснованата от Виктор Франкл представа за човека, която той е изложил в своите “Десет тези за човека”, която той прилага в основаната от него логотерапия и екзистенцанализ.

Курс на обучение

Курсът на обучение в Магистърската програма се осъществява задочно (без откъсване от професията) и продължава четири семестъра, като се провежда в блокова форма, съответно по една седмица на семестър. При това електронното обучениe е задължително. През четвъртия семестър се пише магистърска работа, която се придружава от един дипломен семинар. Курсът на обучение обхваща 120 ЕСТК и отговаря на ЕСТК-стандарт (ЕСТК = Европейска система на трансфер на кредити).

Целеви групи

Курсът за получаване на магистърска титла e предназначен за хора, които търсят повече сигурност и фин нюх при контактите си с поверените им хора или за тези, които се стремят към смяна на парадигмите в своя живот или професия, особено за педагози от всякакъв вид училища или класове или за хора, които работят в социалната сфера или в други сродни професии. Завършилите образованието си получават титлата Магистър по педагогика.