Конгреси

Първият конгрес по логотерапия и екзистенцанализ ще се състои в София през октомври 2015 г. Международно признати говорители ще държат лекции и ще ръководят ателиета. Точната програма за конгреса ще намерит от март 2015 в интернет.