•  

  Нашето обучение се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент.

  Нашето обучение се провежда при…
 •  

  Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера

  Академията обучава…
 •  

  „Човек става това, което е, като превърне каузата в своя собствена.“

  (Виктор Франкл)

  Човек става това…

Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ

Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера.

Обучението се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент. По време на обучението си участниците се научават да изграждат увереност и доверие в себе си, както и да създават емоционалната основа за личния си успех. Поради факта, че обучението е насочено към намиране на смисъла на живота студентите поставят основите на една здрава психохигиена и изключителна устойчивост в своя живот.
Профилиране
Цялата програма на обучение се отличава от подобните на тях с особената квалификация на обучаващите и качеството на предлаганото обучение. Предлаганата от нас програма за обучение има ясни отличителни черти и характеристики в сравнение с предложенията на други обучаващи институции.


 

MEANING IN EDUCATION: HUSTON C. SMITH INTERVIEWING VIKTOR FRANKL, 1963

Frankl speaking on the role of values in teaching. He argues that values and meaning cannot be given or taught. Rather, it is the authenicity of the teacher’s own example which can inspire a meaning-oriented attitude in our youth.