•  

  Нашето обучение се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент.

  Нашето обучение се провежда при…
 •  

  Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера

  Академията обучава…
 •  

  „Човек става това, което е, като превърне каузата в своя собствена.“

  (Виктор Франкл)

  Човек става това…

Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ

Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера.

Обучението се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент. По време на обучението си участниците се научават да изграждат увереност и доверие в себе си, както и да създават емоционалната основа за личния си успех. Поради факта, че обучението е насочено към намиране на смисъла на живота студентите поставят основите на една здрава психохигиена и изключителна устойчивост в своя живот.
Профилиране
Цялата програма на обучение се отличава от подобните на тях с особената квалификация на обучаващите и качеството на предлаганото обучение. Предлаганата от нас програма за обучение има ясни отличителни черти и характеристики в сравнение с предложенията на други обучаващи институции.


 

JERRY LONG: “I BROKE MY NECK, BUT IT DID NOT BREAK ME”

One of the rare appearances of Frankl together with Jerry Long. Mr. Long, paralysed from neck down after a diving accident at age 17, wrote to Dr. Frankl the lines “I broke my neck, but it did not break me.” Long became a psychologist despite his severe handicap. He died in 2004.